Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Die fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren hij of zij de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking.

Vertrouwenscontactpersoon ckc ADO

De vertrouwenscontactpersoon binnen ckc ADO is: Iet Naaktgeboren

Je kunt contact met haar opnemen per e-mail: [email protected]. Je informatie wordt enkel door haar gelezen en vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenscontactpersoon KNKV

Binnen het KNKV zijn er ook vertrouwenscontactpersonen. Meer informatie over deze vertrouwenscontactpersonen zijn te vinden op de website van KNKV: positieve sportcultuur

Vertrouwenspersoon

Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. De Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.


Jumbo van der Hoek
AP Klootwijk BV
Voorwinden
A&M Recycling
Brillenatelier
PhyCio
UVAR
Kies
Respicon
SponsorKliks